Lentikulárna tlač

V dnešnej tlačovinami presýtenej dobe je odlíšenie sa vtlačenej reklamy. Ideálnym prostriedkom je lentikulárna tlač, ktorá ako jediná metóda ofsetovej tlače umožňuje dynamiku zobrazenia.

Lentikulárna grafika je špeciálna technológia úpravy grafiky a UV tlače, ktorá umožní vytvoriť dojem hĺbky alebo pohybu. Túto grafiku za Vás spracujeme, pripravíme elektronický náhľad a nátlačok a po schválení samozrejme tlač.

V prípade UV ofsetu do formátu A2, digitálnym UV FUJI do formátu 1,5×2,5 metra.

Efekty, ktoré môžeme dosiahnuť pomocou lentikulárnej grafiky:

 • Flip – flop – striedanie 2-3 obrazov
 • 3D – dojem hĺbky trojrozmerného priestoru
 • Motion – pohyb – animácia objektov
 • Morph – plynulý prechod medzi dvoma obrazmi

Aplikácie lentikulárnej grafiky:

 • podlahové aplikácie
 • obrazy
 • pohľadnice
 • pravítka
 • záložky
 • magnetky
 • samolepky
 • regálové lišty
 • obaly CD