Polepy áut a výloh

Samostatným pracoviskom, ktoré nám na rozdiel od klasických polygrafických firiem umožňuje poskytnúť zákazníkom komplexné služby je grafické štúdio a následne výroba veľkoplošnej reklamy. 

Realizujeme: 

  • veľkoformátový lentikulár
  • potlač plexi, PVC, PP vratane bielej
  • vákuovo tvarované postre
  • polepy áut
  • výlohy
  • reklamné tabule
  • dopravné značky
  • obrazy z dodaných dát
  • tapety
  • jednoduché oposom orezané samolepky