Katalógy, knihy a časopisy

Základným polygrafickým produktom každej tlačiarne sú katalógy, knihy a časopisy. Je samozrejme, že sme pre našich zákazníkov pripravení vyrobiť aj tie najkomplikovanejšie tituly, o čom svedčí aj Zlatá pečať Zväzu polygrafie za knižný komplet IMT Smile Best Of, resp. kooperácia a subdodávky špeciálnych vložiek do kníh pre Polygraf Print, s.r.o.

Našou špecialitou je tlač kníh v nízkych nákladoch – desať až sto kusov, kde využívame výhody spojenia klasickej tlačiarne s digitálnym tlačovým centrom, čím pri zachovaní vysokej kvality dosahujeme prijateľné ceny.