COFIN a.s.


Prejdi na obsah

projekty v spolupáci s EU

ProjektyNázov projektu : Digitalizácia tlačových postupov
Miesto realizácie projektu : Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Spoločnosť Cofin, a.s. realizuje projekt obstarania novej technológie, ktorá predstavuje high-tech technológiu na výrobu a malonákladovú digitálnu tlač farebných kníh a brožúr a výrobu špecializovaných predmetov z kartonáže.. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je Z výšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa Cofin, a.s. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta príde k inovácii dvoch výrobných postupov.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast


Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 -
Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.1. -
Inovácie a technologické transfery

Heslo:
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov a sídlo prijímateľa :
Cofin, a.s., Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :

Hlavné aktivity - nákup technológií

marec 2015 až december 2015

Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

marec 2015 až december 2015


Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

Výška poskytnutého príspevku: 199 486,83 €.

úvod | produkty | technologie | projekty v spolupáci s EU | ocenenia a referencie | kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu