COFIN a.s.


Prejdi na obsah

lentikulárna tlač

produkty

Lentikulárna grafika ofsetom aj na veľkoformáte
V dnešnej tlačovinami presýtenej dobe je odlíšenie sa vtlačenej reklamy. Ideálnym prostriedkom je lentikulárna tlač, ktorá ako jediná metóda ofsetovej tlače umožňuje dynamiku zobrazenia.
Lentikulárna grafika je špeciálna technológia úpravy grafiky a UV tlače, ktorá umožní vytvoriť dojem hĺbky alebo pohybu. Túto grafiku za Vás spracujeme, pripravíme elektronický náhľad a nátlačok a po schválení samozrejme tlač. V prípade UV ofsetu do formátu A2, digitálnym UV FUJI do formátu 1,5x2,5 metra.

Efekty, ktoré môžeme dosiahnuť pomocou lentikulárnej grafiky:
Flip – flop - striedanie 2-3 obrazov
3D – dojem hĺbky trojrozmerného priestoru
Motion – pohyb – animácia objektov
Morph – plynulý prechod medzi dvoma obrazmi
Aplikácie lentikulárnej grafiky:
podlahové aplikácie
obrazy
pohľadnice
pravítka
záložky
magnetky
samolepky
regálové lišty
obaly CD ....

úvod | produkty | technologie | projekty v spolupáci s EU | ocenenia a referencie | kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu